ADVOCATENPRAKTIJK BESEMER

                                                         
                              Tot nader order worden geen nieuwe zaken ingenomen.                                                        telefoon: 085 - 4444 040

                                                        


                                                          rbesemer@apbesemer.nlBOSLAAN 9                                                                                6371 CN  LANDGRAAF


R. Besemer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Psychiatrisch Patientenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Het kantoor maakt gelet op de aard van de werkzaamheden geen gebruik van een stichting derdengelden.

Op alle werkzaamheden van de advocaat zijn  Algemene Voorwaarden* van toepassing. 

De advocaat heeft een eigen Klachtenregeling* en is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur.

"De aansprakelijkheid van de advocaat is te allen tijde slechts beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico". 

*: hierop klikken met de muis opent het document.